Свържете се с нас

  • Начало
  • Блог
  • Celestyal временно отменя всички круизи до 1 май 2020 година
  • 16.03.2020
  • Пътуване
  • Авиата Травел

Celestyal временно отменя всички круизи до 1 май 2020 година

В круизна компания Celestyal предприемаме превантивни мерки и отменяме всички отплавания до 1 май 2020 г. Тази стъпка е в резултат от неизбежните обстоятелства свързани с продължаващото разпространение на COVID-19 и засилените правителствени мерки и ограничения от цял свят, забраняващи пасажери да напускат и да влизат отново в родните им страни!

 

Всички ние сме изправени пред ситуация, която е непозната, необкиновенна, непредвидима и постоянно променяща се и в резултат причинява огромни пречки за пътуване. Както Световната здравна организация наскоро каза, всеки сектор и всеки човек трябва да се замеси в битката срещу COVID-19 и Celestyal Cruises следва този съвет и действа подобаващо, за да намали риска от каратина или задържане в болница за нашите гости и екипаж.
 
В допълнение, с увеличаващия се брой на временните затваряния на пристанища за избрани националностти, основни атракции и някои държави, налагащи ограничения в публичните събирания и посещениея, богатите на дестинации компании, като Celestyal Cruises, са възпрепятствани да доставят обещаното изживяване в този момент.
 
Ето защо, ние взехме трудното, но всъщото времем отговорно решение спред форсмажорните обстоятелства да отменин всички отплавания между 14 ти март до 30 април 2020 г. Планираме да започнем отново на 1 май 2020 година с нашите отплавания на круизите 3 нощуки с кораб Celestyal Olympia и 7 нощувки от 2 май с кораб Celestyal Crystal по график.
 
За всички напълно потвърдени и заплатени резервации, засегнати от това спиране, ние ще предложим избор на нашите клиенти за ваучер за бъдещ круиз на стойност 120% от платената резервация или пълно възстановяване на платената сума. Пасажерите, които изберат ваучера ще имат възможност да резервират всеки круиз по тяхно желание до декември 2021. За допълнителна гъвкавост, всеки който не използва своя ваучер за посочения период, ще получи автоматично пълно възстановяване на сумата, която са заплатили първоначално!
 
За да постигне по-добро обслужване, Celestyal Cruises ще издаде сертификат за бъдещ круиз на всички гости, които са засегнати и ще им бъде изпратено директно на тях или на техните туристически агенции, освен ако не посочат друго, по този начин няма да има нужда да се свързват с нас, ако желаят да използват този вариант.
 
Засегнатите отплавания са:
Круиз 7 нощувки Три континента: 14, 21 и 28 Март 2020 г.
Круиз 7 нощувки Гръцки острови и Истанбул: 4, 11, 18 и 25 Април 2020 г.
Круизи 3 и 4 нощувки: От 16 март до 30 април 2020 г.
 
От както Celestyal Cruises стартира като марка на пазара преди 6 години, базиран на десетилетия опит в обслужването на клиенти, нашия първи приоритет продължава да бъде благосъстоянието на нашите гости и служители. Нашите два средно големи кораба, всеки достатъчно уютен, за да предоставя истинско високо обслужване, постоянно доставят на нашите гости запомнящи се круизни ваканции в региона, който оперират. Основата на философията на компанията е изградена на уникалното гръцко наследство съчетаващо изключителното гостоприемство с истинско културно потапяне и осигурява автентично изживяване, както на борда, така и на сушата.
 
По време на тези предизвикателни времена, Celestyal Cruises ще продължи да прави всичко, за да подкрепи своите пасажери, служители и партниори, и се надяваме вие да ни покажете своята подкрепа. Докато нещата се върнат към нормално, Celestyal Cruises очаква с нетърпение да посрещне пасажерите си на борда отново!

 
Оригинален текст:

CELESTYAL CRUISES TEMPORARILY SUSPENDS CRUISE OPERATIONS UNTIL MAY 1, 2020
 
At Celestyal Cruises, we are taking preventative measures and suspending cruise operations until May 1, 2020. This action is as a result of the unavoidable circumstances arising out of the continued spread of COVID-19 and increased government advisories and restrictions from all over the world prohibiting guests from leaving and re-entering their home countries.
 
We all currently face a situation that it is unknown, extraordinary, unpredictable, and constantly changing and, as a result, is causing major disruption to travel. As the World Health Organisation (WHO) recently said, every sector and every individual must be involved in the fight against COVID-19 and Celestyal Cruises is following this advice and that of health professionals and regulators around the world, and acting accordingly in order to reduce the risk of quarantine or medical detentions for our guests and crew.
 
In addition, with an increasing number of temporary closures to cruise ports for select nationals, major attractions and some countries imposing restrictions on public gatherings and visitors, a destination rich company such as Celestyal Cruises is prevented from delivering the promised experience at this time.
 
Therefore, we have made the difficult yet responsible decision due to Force Majeure of suspending sailings between March 14 and April 30, 2020. We plan to recommence from May 1st, 2020 with our 3-night Iconic Aegean on Celestyal Olympia and May 2nd, 2020 with the 7-night Eclectic Aegean on Celestyal Crystal as scheduled.
 
For all named and fully paid guests impacted by this temporary suspension, we will offer the choice of either a Future Cruise Credit valued at 120% of original booking value or a refund of original amount paid. Guests will have until the end of December 2021 to use their Future Cruise Credit against any of our itineraries. For additional flexibility, anyone that has not used their Future Cruise Credit within the specified period, will automatically receive a refund equal to the original amount paid to Celestyal.
 
To achieve better customer service, Celestyal Cruises will issue certificates for Future Cruise Credits for all impacted guests as per above to be sent directly to you or your travel advisor, unless otherwise advised, so there will be no need to call our Contact Centre should you choose the Future Cruise Credit option.
 
Affected sailings are:
7-Night Three Continents: March 14, 21 and 28, 2020
7-Night Eclectic Aegean: April 4, 11, 18 and 25, 2020
3 & 4-Night Iconic Aegean: March 16 till April 30, 2020
 
Since Celestyal Cruises was launched as a brand six years ago, based on decades of experience in the hospitality sector, our first priority continues to be the well-being of our guests and employees. Our two mid-sized ships, each one cosy enough to provide genuine and highly personalized service, consistently provides our guests with award-winning memorable cruise vacations in the region we operate. The foundation of the company’s philosophy is built on a unique Greek heritage which combines outstanding hospitality with genuine cultural destination immersion and provides authentic, lifetime experiences both onboard and onshore.
 
During these challenging times, Celestyal Cruises will do all it can to support its guests, employees and partners and is hopeful that they in turn will show their support. As things return to normal, Celestyal Cruises looks forward to welcoming guests back onboard.

 

 
Aviata.cruises


Ваша: Авиата

виж автора