Свържете се с нас

Блог

полезни съвети и интересни статии

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ - КОРОНАВИРУС (COVID-19)

MSC CRUISES ПРЕДПРИЕМАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЗДРАВЕТО НА СВОИТЕ ПАСАЖЕРИ НА ВСИЧКИ КОРАБИ


 
Действаща и обновена политика: 24 февруари 2020 г.

Във връзка с епидемията от COVID-19 (коронавирус), която започна от Китай, MSC Cruises предприе серия от глобални действия от 24-ти януари с цел да се предпази здравето и доброто състояние на всички наши гости и екипаж. Благодарение на тези мерки и на стриктните ни политики за публично здраве случаи на коронавирус на борда на наши кораби не е имало.
 
Тъй като ситуацията продължава да се развива, ние обновихме предпазните мерки и ги засилихме още повече, за да предпазим всеки на борда и най вече за да реагираме на последните препоръки от страна на международните и местни здравни власти – включително и на най-скорошните от Италия.
От гостите, на които им предстои круиз, се изисква да вземат под внимание следното:
 
Строг скрининг преди отплаване:
 
•    MSC Cruises провеждаше и продължава да провежда скрининг чрез термални камери преди качване на борда, за да може да се забрани достъп до борда на хора, които е възможно да са в риск, или на пасажери с признаци или симптоми на болест, като например температура (≥38 C°/100.4 F°), треска, втрисане, кашлица или затруднено дишане. Забраната важи и за спътниците на тези хора, на които също ще бъде отказано качване на борда.
 
Поддържане на кораба чист от инфекциозни болести:
•    По време на круиза хората, които се качват и слизат от кораба на пристанищата от маршрута, ще бъдат често проверявани от термални камери за симптоми на температура;
•    До сега имаше и продължава да има завишено хигиенизиране на всеки кораб от флотилията ни. Има завишена и продължителна дезинфекция на публичните зони, особено на местата, които често биват докосвани – парапети, бутони на асансьори, дръжки на врати и бюрата на рецепцията. На гостите постоянно се припомня да измиват ръцете си старателно и да използват дезинфектанти за ръце на алкохолна основа.
 
Отказваме достъп на борда на всеки от зоните със завишен риск:
•    На всеки, който е пътувал до, от или през Китай, Хонг Конг и Макао (това включва и транзити на техни летища) или е посетил тези места през последните 14 дни ще бъде забранен достъп до кораба. Същото правило е валидно и за спътници на такива пасажери (родител, партньор, брат, сестра или приятел, с които споделят каюта).
•    Достъп до борда на кораба ще бъде забранен на всеки, който живее, посетил е или е пътувал от или през някой от следните градове в централна и Северна Италия през последните 14 дни: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano и Vò. Това са изброените от италианските здравни власти общини, които са обект на карантина.
•    Достъп то борда на кораба ще бъде отказана на всеки, който през последните 14 дни преди отплаване, е имал близък контакт или е помагал / грижил се е за някой със съмнение или диагноза коронавирус, или който в момента е обект на медицинско наблюдение за възможно заразяване с коронавирус.
 
Всички италиански общини, които са обект на карантинни мерки, се намират в централна и северна Италия. Нито едно от посещаваните пристанища от наши кораби и нито една от свързаните с тях екскурзионни дестинации не се намират в близост до тези общини или до съседни на тях територии.
 
С най-добри пожелания,
 
Екипът на MSC Cruises
 


Оригинален текст:

MSC CRUISES TAKES ADDITIONAL PRECAUTIONARY PUBLIC HEALTH MEASURES ON ALL SHIPS GLOBALLY
 
Active and updated policy on: 24 February 2020
In light of the COVID-19 (coronavirus) outbreak that originated in China, MSC Cruises has undertaken a series of global actions since 24 January to secure the health and well-being of all guests and crew. Thanks to these measures and our strict public health policies, there have been no cases of coronavirus on board any of our ships.
 
As the situation continues to evolve, we have updated our precautionary measures, and further enhanced them to protect everyone on board, in particular to reflect the latest recommendations of international and local health authorities – including most recently in Italy.
 
Guests embarking on a cruise are requested to take the following into account:
 
Rigorous pre-embarkation screening:
•     MSC Cruises has conducted and continues to conduct pre-boarding screening by thermal cameras to exclude persons who may be at risk, and passengers with signs or symptoms of illness such as fever (≥38 C°/100.4 F°) or feverishness, chills, cough or difficulty breathing will be denied embarkation. The same rules apply to their travel companions and will also result in a denial of boarding; 
Keeping the ship free from infectious diseases:
 
•     Throughout the cruise, at ports of call, guests and crew embarking and disembarking will be frequently checked by thermal cameras for fever symptoms;
•     In addition, there has been and will continue to be an elevated deep-sanitation on every ship in our entire fleet. There is increased continuous disinfection of public areas especially frequently touched areas such as handrails, elevator buttons, door handles and reception desks, and people are reminded constantly to thoroughly hand-wash and use alcohol-based hand-sanitizers.
 
We are denying boarding to anyone from high-risk areas:
 
•     Anyone who has travelled to, from or through mainland China, Hong Kong or Macau, (or transited via airports) in the past 14 days, or visited, will be denied access to the ship. The same rules apply to such passengers’ travel companions (parent, spouse, child, siblings, or a companion who shares a cabin).
•     Similarly, anyone who lives in, or has travelled to, from or through any of the following towns in central northern Italy in the past 14 days, or visited, will be denied access: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano and Vò. These are the municipalities that are subject to quarantine measures put in place by the Italian health authorities.
•     Anyone who, within 14 days before embarkation, has had close contact with, or helped care for, anyone suspected or diagnosed as having coronavirus, or who is currently subject to health monitoring for possible exposure to novel coronavirus, will be denied boarding;
 
In addition, the Italian municipalities subject to the quarantine measures are all located in central northern Italy. None of the ports visited by any of our ships in Italy nor any of the related excursion destinations are anywhere near these municipalities or neighbouring territories.
 
Kind regards
MSC Cruises

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Предпазни мерки, предприети от COSTA CRUISES срещу Covid19


 
Действаща и обновена политика: 22 февруари 2020 г.

След като Световната Здравна Организация повиши нивото на глобално предупреждение, Costa Cruises решиха допълнително да засилят предпазните мерки, прилагани на техните кораби, за да гарантират максимална сигурност за своите гости и екипаж.

Не е позволено гости, посетители и членове на екипажа от всяка националност, които са пътували от или през Китай, Хонг Конг и Макао в период от 14 дни преди отплаване, да се качват на борда на корабите на Costa Cruises. Същото важи и за хора, които са били в контакт със съмнителни или потвърдени случаи на коронавирус, като за целта е предвидена редовна декларация, която да послужи пред здравните органи.

Считано от 22 февруари, предвид настоящата ситуация с вируса в редица италиански градове, Costa Cruises решиха да откажат качване на борда на клиенти, живущи в един от тези градове: Casalpusterlengo (Lodi), Codogno (Lodi), Castiglione D'Adda (Lodi), Fombio (Lodi), Maleo (Lodi), Somaglia (Lodi), Bertonico (Lodi), Terranova dei Passerini (Lodi), Castelgerundo (Lodi), San Fiorano (Lodi) в Ломбардия и  Vò Euganeo (Padua) в региона Венето. Същото важи и за хора от градове, които евентуално ще бъдат добавени в бъдеще към този списък, публикуван от Министерството на здравеопазването на Италия.

Поради тази причина Costa Cruises се свързва с пътници, живущи в тези градове или директно, или чрез туристическите агенции, за да ги уведоми за това решение и да им изясни процедурата по получаване на пълно възстановяване на сумата.

Имайки предвид бързо променящата се ситуация, това ограничение ще се отнася до всички територии, включени в списъка на италианското Министерство на здравеопазването относно тревогата.

Допълнително с цел да предпазим всички гости, предлагаме следните специални условия:

Страни с ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за пътуване в Италия
 
А) Потвърдени резервации за отплавания през март в Средиземноморието
Клиенти, които желаят да си анулират резервацията, могат да изберат всяка друга дата на отплаване през 2020/2021 без такси за анулация.
Ние ще прехвърлим депозита / пълното плащане, заплатени от клиента, към новата резервация.
В случай на анулиране и на новата резервация, дължимата глоба ще бъде такава, каквато трябва да се плати за старата резервация за месец март.

Б) Потвърдени резервации за отплавания през април, май и юни в Средиземноморието
Клиенти, които желаят да анулират резервацията си с тарифи Basic и Comfort:

  • Анулационните такси ще бъдат замразени, спрямо датата на анулация, до 21 дни преди отплаване.
  • На всички, които анулират резервацията си до 21 дни преди отплаване, ще бъде начислена глоба в размер на 50 евро. Считано от 21-вия ден преди отплаване, ще бъдат валидни стандартните такси за анулация.
     
Страни със ЗАБРАНА да пътуват до Италия

На всички гости, които ще бъдат пренасочени към ново отплаване през 2020/2021, ще бъде предложен допълнителен бонус в размер на 100 евро борден кредит на каюта.
Гости, които искат да анулират резервацията си без да бъдат пренасочени към ново отплаване, могат да направят това без глоби за анулация.
Страните, които имат забрана да пътуват до Италия, трябва да представят официален документ или линк, водещ към официално становище на правителството.

В допълнение на това, нито една от екскурзиите за нашите гости няма да включва посещения в регионите Пиедмонт, Ломбардия и Венето.

На всички отпътуващи гости, посетители или екипаж ще се дават медицински анкети, предшестващи скрининга, с цел по-добра оценка на това дали са в състояние да отплават.

Всеки, който се качва на корабите на Costa Cruises, ще бъде проверяван за телесна температура: на всеки с температура над 37.8° C ще бъде отказан достъп до кораба.
Costa гарантира на гостите и екипажа си най-високи стандарти на чистота на борда на корабите си  благодарение на стриктни санитарни протоколи и на употребата на дезинфектанти, ефективни срещу коронавирус.

Безопасността и здравето на пътниците е най-важният приоритет на Costa Cruises. Предпазните мерки, включително и измерването на температура на гости и екипаж, се вземат на борда на корабите, ако обстоятелствата го изискват. Освен това, всички кораби имат медицинско оборудване и отдаден персонал, достъпен 24 часа в денонощието и могат да разчитат на съвет и подкрепа от професионалисти и специализирани външни медицински заведения. Круизната индустрия е една от най-добре оборудваните и най-опитните в сферата на здравеопазването. 
Относно 4-те кораба на Costa, работещи в Китай от 25-ти януари 2020 г., след решението на Министерството на културата и туризма на Китай да се прекратят дейностите, свързани с туризъм и пътуване като форма на превенция и контрол, като предпазна мярка, компанията реши да отмени всички круизи, отплаващи от Китай до средата на месец март. На гостите, засегнати от тази отмяна, ще бъде възстановена сумата или могат да изберат варианта да използват резервацията си за друга точка на отплаване. Тези круизи се продават само в Китай за китайския пазар.Оригинален текст:

COSTA CRUISES PRECAUTIONS vs Covid19
 
Active and updated policy on: 22 February 2020

Now that the World Health Organization has raised its global alert level, Costa Cruises has decided to further strengthen the precautionary measures applied to its fleet in order to guarantee maximum safety for guests and crew.

Guests, visitors and crew members of any nationality who have traveled from, to or through mainland China, Hong Kong, and Macau in the 14 days prior to boarding are not allowed to board Costa ships. The same measure applies to those who have been in contact with suspected or confirmed cases of Coronavirus, for which a regular declaration has been made to the competent health authorities.

As of February 22, given the current outbreak of the virus in a number of different Italian towns, Costa Cruises has also decided to deny boarding to any customers originating from one of these towns, (specifically Casalpusterlengo (Lodi), Codogno (Lodi), Castiglione D'Adda (Lodi), Fombio (Lodi), Maleo (Lodi), Somaglia (Lodi), Bertonico (Lodi), Terranova dei Passerini (Lodi), Castelgerundo (Lodi), San Fiorano (Lodi) in Lombardy, and Vò Euganeo (Padua) in the Veneto region) and other cities that should be added in the future to the list published by the Italian Ministry of Health.

Costa Cruises is therefore contacting passengers resident in these towns, either directly or through travel agencies, to let them know about this decision and how to go about getting a full refund.
Given the fast-changing nature of the situation, this restriction will also be extended to all the areas included in the alert issued by the Italian Ministry of Health and related Health Authorities.  

Countries with an ALERT to travel to Italy
A) Bookings confirmed for March departures on Mediterranean sailings
Clients who want to cancel their reservation , can  choose any other 2020/2021 departure date without cancellation fees.
We are going to move the deposit/full payment already paid by clients as deposit/full payment in the new reservation.
In case of cancellation also of the new reservation, the amount of the penalty  will be the one applied on the March old booking.
 
B) Bookings confirmed for April, May and June departures on Mediterranean sailings
Clients who want to cancel their reservation both in Basic and Comfort fare type:
- the cancellation fees will be frozen, as per cancellation date, until 21 days prior departure
- we are going to apply, for whom is entitled as per departure dates, 50 euro fees until 21 days prior departure
From 21 days before departure the standard cancellation fees schedule will be valid.
 
Countries with a BAN to travel to Italy
For all Guests that are going to be re-protect on a new departure on 2020/2021 an additional 100 Euro on board credit (OBC) per cabin will be offered.
Guests that want to cancel without re-protection are allowed to do it without cancellation fees
For Countries with a Ban to travel to Italy please provide an official document or link issue by your Government


Moreover, none of the excursions available to our guests will include visits to sites in the Piedmont, Lombardy and Veneto Regions.

All embarking guests, visitors or crew members are given a specific pre-screening medical questionnaire to better assess their suitability for boarding.

Anyone boarding our ships will be screened for body temperature: anyone with a body temperature above 37.8° C will be denied access to the ship.

Costa guarantees guests and crew the highest standards of cleanliness on board its ships thanks to strict sanitization protocols and the use of disinfectants effective against Coronavirus.

The safety and health of passengers is Costa Cruises' number one priority. Precautionary measures are taken on Costa Cruises ships, including the screening of guests and crew, if circumstances require it. In addition, all ships in the fleet are equipped with medical facilities with dedicated staff, available 24 hours a day, and can count on advice and support from professionals and specialized external medical facilities. The cruise industry is one of the best equipped and experienced in the field of health protection.

For the 4 Costa ships that have been operating in China since January 25, 2020, following the decision taken by the Ministry of Culture and Tourism of the People's Republic of China to suspend travel and tourism activities as a form of prevention and control, as a precaution, the company has decided to cancel all cruises departing from China until mid-March. Guests affected by cancellations will be refunded or may choose to move their booking to another departure point. These cruises are only sold in China for the Chinese market.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celestyal Cruises: Коронавирус (COVID - 19) Предпазни мерки на борда на всички кораби и Политика за анулацияОбновени на 19.02.2020

Celestyal Cruises управлява два средни по размер кораба, които плават само в района на гръцките острови и Източното Средиземноморие. Действащият ни сезон започва на 29 февруари 2020 с круиза на кораб Celestyal Crystal, 7 нощувки, три континента, както и с емблематичните плавания с Celestyal Olympia 3 и 4 нощувки от 16-ти март 2020 г. Безопасността и здравето на нашите гости и екипаж са най-важният приоритет на Celestyal. Celestyal в момента и до 29.02.2020 няма кораби по море.

Celestyal поддържа близък контакт със здравни професионалисти и регулационни органи от цял свят, включително и местни власти и Световната Здравна Организация (СЗО), и с цел предпазване от предаването на коронавирус (COVID - 19) непрекъснато оценява и променя политиките и процедурите си съобразно с развитията на ситуацията.

Celestyal е прекратил преместването на екипаж от Китай, включително Хонг Конг и Макао и до второ нареждане ще откаже качване на борда на гости или екипаж, които са пътували от или през Китай, Хонг Конг и Макао през последните 30 дни преди отплаване.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Важи само за маршрута Три континента
Влиза в сила незабавно, до второ нареждане
По изисквания на Израелските здравни власти, гости, които са посетили Китай, Макао, Хонг Конг, Япония, Сингапур и Тайланд в периода от 30 дни преди отплаването, няма да получат достъп до борда на кораба. Гостите, засегнати от това, трябва да се свържат с техния туристически агент, за да могат да им бъдат предложени алтернативни варианти от Celestyal.
Подготовката за предстоящия сезон протича с допълнителни предпазни мерки както следва:

Задължителен скрининг преди отплаване
Скринингът позволява да се вземат решения, базирани на отделния случай, за това дали на гост или член на екипажа да бъде отказано качване на борда.
• Изисква се от гостите от всички националности да попълнят предварителна здравна анкета, за да подсигурим, че на борда няма да се качи никой, който е пътувал от или е посетил Китай, Хонг Конг или Макао 30 дни преди отплаване. Достъп до борда на кораба ще бъде отказан на всеки, който е пътувал от или е посетил Китай, Хонг Конг или Макао. В допълнение, моля имайте предвид специфичните изисквания от страна на израелските здравни власти във връзка с маршрута Три континента, споменати по-горе. Това е с цел корабът да не бъде върнат при пристигането си в Ашдод.
• Ще бъдат проведени задължителни проверки на температурата без допир чрез камери на всички пътници и членове на екипажа преди отплаването на всеки круиз. На хора със симптоми на температура или болест като треска, втрисане, кашлица или затруднено дишане, ще им бъде отказано да отплават.
• Задължение за всички гости е да имат адекватна пътна застраховка, която да покрие такова стечение на обстоятелствата. Celestyal Cruises не може да носи отговорност за каквото и да е репатриране / самолетни билети, хотелско настаняване и т.н. в случай, че за даден гост бъде взето решение, че не е в добро състояние да пътува. Тези разходи ще бъдат за сметка на госта. Но Celestyal Cruises ще предостави пълно възстановяване на сумата за съответния круиз при условие, че гостът/гостите не са пътували от или не са посещавали Китай, Хонг Конг и Макао през последните 30 дни преди отплаването.
• В допълнение Celestyal засилва честотата на антивирусна дезинфекция на всичките си кораби.

Допълнителни медицински мерки
• Квалифицираният медицински екип на борда ще разполага с комплекти за бързо тестване. След такъв бърз тест, ако се реши, че на даден човек ще бъде отказано да отплава с цел предпазване здравето на останалите гости и екипаж, Celestyal ще предостави пълно възстановяване на цената на круиза. Но ако въпреки заявената от нас политика, гост или гости, пътували от или посетили Китай, Хонг Конг или Макао 30 дни преди отплаването, пристигнат на кораба, това ще се счита за тяхна отговорност (и риск), затова възстановяване на сумата няма да важи и в сила ще влезе съответната политика за анулиране на резервация на Celestyal.
• Подготвени са допълнителни изолационни стаи, в които да бъдат настанени съмнителни случаи.
 

Оригинален текст:

Coronavirus (COVID-19) Precautions Fleetwide & Cancellation Policy
Updated Feb 19,2020
 
Celestyal Cruises operates two mid-sized ships in the Greek Islands and Eastern Mediterranean only. Our operating season commences on February 29th, 2020 with Celestyal Crystal, 7 night Tree Continents sailings and the Celestyal Olympia 3- &4-night Iconic sailings from March 16th, 2020. The safety and health of guest and crew is the number one priority of Celestyal. Celestyal has no ships currently in operation until Feb 29th.

Celestyal maintains close contact with health professionals and regulators around the world, including local authorities, the Word Health Organization (WHO), and are continually assessing and modifying policies and procedures as developments emerge to guard against coronavirus (COVID-19) transmission.
Celestyal have suspended crew movements from mainland China, including Hong Kong and Macau and will deny boarding to any individual, whether guest or crew, who has travelled from or through mainland China, including Hong Kong and Macau within 30 days from their embarkation, until further notice.

IMPORTANT: Specific to Three Continents Itinerary Only
Effective immediately until further notice
Guest who have visited China including Macau, and Hing Kong as well as Japan, Singapore & Thailand within 30 days from their embarkation will not be allowed to embark the Three Continents cruise in accordance with the requirements of Israeli public health authorities. Guest impact by this should contact their original booking agent so that alternative options can be presented by Celestyal Cruises.

Preparations for the upcoming season are taking place with additional precautionary measures as follows:
Screening protocols allow for informed decisions on a case-by-case basis whether a guest or crew member will be denied boarding.
  • Guest of all nationalities are required to fill out a pre-embarkation health questionnaire to ensure no one boards their ship who has travelled from mainland China or visited mainland China, including Hong Kong and Macau 30 days prior to embarkation. Anyone who has travelled from mainland China or visited mainland China, including Hong Kong and Macau 30 days prior to embarkation will be denied access to the ship once operations commence. Additionally, please note specific requirements in relation to the Three Continents itinerary by Israeli authorities stated previously, this is to avoid the ship being turned away upon arrival into Ashdod.
  • Mandatory non-touch thermal scans using cameras will be conducted for all passengers and crew prior to embarkation for every sailing. Persons with signs or symptoms of illness such as fever or feverishness, chills, cough or difficulty breathing will be denied embarkation.
  • It`s incumbent upon all guests to ensure they have adequate travel insurance to cover such eventuality. Celestyal Cruises cannot be held responsible for any repatriation/air ticket amendment fees, hotel, etc. in the event any guest is deemed unwell to travel. This cost will be for the guest`s personal account; however, Celestyal Cruises will provide a full refund for the relevant cruise fare portion only, providing the guest/s have not travelled from mainland China or visited mainland China, including Hong Kong and Macau 30 days prior to embarkation.
  • In addition, Celestyal is elevating the frequency of antiviral sanitation of all our ships.
 
Additional Medical Measures
  • Rapid testing kits will be available for use by our qualified on-board medical team. Following the rapid test, if it`s decided not to allow embarkation in an abundance of caution for the remaining guest and crew. Celestyal will provide a full refund of the cruise fare portion. However, despite our stated policy, if a guest/s arrives at the ship even though they travelled from mainland China or visited mainland China, including Hong Kong and Macau 30 days prior to embarkation, it will be their responsibility (and risk) to travel to the ship regardless, so no refund will apply and Celestyal`s relevant cancelation policy will prevail.
  • Additional isolation rooms have been prepared onboard to accommodate ay suspicious cases.

 

Виж повече

NCL Новини: Нов кораб, нови маршрути, нови незабравими преживявания!

40 дни и огромни инвестиции – ето така може да бъде описана накратко най-мащабната реновация на кораб в историята на тази круизна компания. Сега Norwegian Spirit блести с 14 чисто нови публични пространства, допълнителни каюти и по-голям Mandara Spa център.

И това далеч не е всичко! Освен, че е напълно обновен, корабът Norwegian Spirit има и нови маршрути – сега те са по вълнуващи от всякога. Промените влизат в сила от март 2020 г. Разбира се, акцентът е върху нещо, в което са особено добри – Европа. За първи път Атина ще фигурира като точка на отплаване и крайна точка.

Очакват ви следните пленителни нови маршрути:
•              Израел, Гръцки острови и Турция 7 дни от Атина
•              Истанбул, Миконос и Санторини 7 дни от Атина
•              Санторини, Миконос и Родос 7 дни от Атина

Избирайки който и да е от тези круизи, ще се отдадете на заслужена и безгрижна почивка, по време на която висококвалифицираният екип на NCL ще се грижи за незабравимото ви изживяване както на борда на кораба, така и на брега. Ще имате възможността да се насладите на приказно красиви плажове и места, изпълнени с история.

Напомняме, че на Световните туристически награди миналата година NCL за 12-ти пореден път беше избрана за Водеща европейска круизна компания.
 

Виж повече

Исландия – любопитни факти

Исландия е една магична скандинавска дестинация, земя на вулкани и викингски саги, разположена източно от Гренландия. Вероятно знаете нещо за тази страна – като например факта, че въпреки имената, Исландия е изпълнена със зеленина, а Гренландия е заледена (игра на думи: на английски Исландия е Iceland – в превод заледена земя, а Гренландия – Greenland – зелена земя). Но сигурно никога не сте чували за huldufólk и не сте виждали вулканичния остров Сюртсей - има много неща, които да откриете! За да разберете повече, запознайте се с тези 6 забавни факти за Исландия!

1. Населението се наслаждава на необичаен стандарт на живот
Страната е дом на някои от най-технологично напредналите компании в света. И докато исландците имат по-дълги работни седмици (43-44 часа), те се радват на едни от най-високите стойности на продължителност на живота. (Исландия се слави и със своите нива на грамотност, които са за пример)
 
2. Населението на страната е колкото това на Сейнт Луис
В Исландия живеят около 320 000 души – горе-долу колкото населението на Сейнт Луис – град в щата Мисури. Над 2/3 от хората населяват Рейкявик, най-северната столица на света, и нейните околности. Как ви се струва това – сигурно са сплотено общество?
 
3. Има 24 часа тъмнина, както и красиви светлини
Исландия е разположена близо до северния полярен кръг и в следствие на това, в страната се наблюдават дълги летни дни и винаги тъмни нощи. Знаете ли, че в Исландия се наблюдават до 23 часа тъмнина през декември и приблизително 22-24 часа дневна светлина през юни? Ако някога сте искали да преживеете така нареченото „среднощно слънце“, когато слънцето е видимо в полунощ, или да стоите под искрящото северно сияние, това е мястото за вас!
 
4. Нажежено място е
Исландия се смята за геологично активно място с приблизително 130 вулканични планини, от които 30 са активни и днес. Даже и минимална промяна в геологията на страната може да пробуди някои от най-дълбоко спящите вулкани. В наши дни средно на всеки 4-5 години има вулканично изригване. Като резултат от това, няколко части от Исландия са покрити с лава.
 
5. Изобилства от истории за викингите
Основана от норвежките викинги, които дошли от Норвегия през 9-ти в. от новата ера, Исландия притежава уникална култура, изпълнена с история и интересни приказки. Даже исландските коне произлизат от викингските коне, които са били пренесени от континентална Европа преди стотици години.
 
6. Говори се, че тук живеят елфи
Голяма част от населението на Исландия вярва в т.нар. huldufólk или скрити хора. Широко разпространено вярване е, че тези скрити хора, които могат да бъдат най-добре описани като елфи, съществуват сред исландците. Това вярване има дълбоки и здрави корени, които все още се проявяват и в настоящата епоха – в някои случаи основаването на нов бизнес бива спирано, поради страх, че булдозерът може да разруши елфски дом или общество.
 
Готови ли сте де изследвате Исландия? Предприемете пътуване до тази живописна страна, насладете се на цялата й природна красота и култура – и може би дори ще видите елф или два! Докато сте там, си добавете още забавни факти към този списък и ги споделете с нас, като се върнете!

Виж повече

КОРОНАВИРУС - МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

MSC CRUISES ПРЕДПРИЕМАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЗДРАВЕТО НА СВОИТЕ ПАСАЖЕРИ НА ВСИЧКИ КОРАБИЖенева, Швейцария, 30 януари 2020 г. – Във връзка с огнището на коронавирус в Китай, MSC Cruises веднага предприе допълнителни предпазни мерки за здравето и доброто състояние на гостите и екипажа на всичките си кораби по света.

От 24 януари MSC Cruises бяха предприели редица действия, но поради последните развития на ситуацията с коронавируса, от днес въвеждат допълнителни мерки за здравето на своите пасажери.

На нито един от корабите на MSC Cruises няма досега засечен случай на коронавирус, а с цел предпазване на здравето и благосъстоянието на всички гости и екипажа круизната компания предприема следните допълнителни мерки:
•    Преди качване на борда се изисква гостите от всички националности да попълнят въпросник, за да се подсигури, че никой, който е пътувал от, до или през Китай през последните 30 дни, няма да се качи на борда. Достъп на борда ще бъде отказан на всеки, пътувал от, до или през Китай през последните 30 дни.
•    Преди отплаването на всеки един круиз, управляван от компанията, е задължително всички гости и екипажът да преминат през термично сканиране без допир. Хора с признаци или симптоми на болест, като например температура (≥38 C°/100.4 F°), треска, втрисане, кашлица или затруднения при дишане няма да бъдат допуснати да отплават.
•    Повишени са мерките за дезинфекция на всеки един кораб на компанията.
•    Гости, при които възникнат симптоми на температура, ще бъдат изолирани в тяхната каюта, като същите мерки ще бъдат предприети и за хората контактували с тях, включително гости, настанени в същата каюта, членове на семейството, както и всеки член на екипажа, който може да е обслужвал тези гости.
Пасажерите и екипажът, които са пътували миналата седмица от Китай, са изследвани за симптоми при отплаване и от тях беше изискано допълнително да съобщят на медицинския център на борда, ако се появят каквито и да е симптоми на болест.

Откакто възникна огнището на коронавирус в Китай, MSC Cruises наблюдава отблизо ситуацията със здравето и безопасността във всеки един от регионите, където плават корабите им.

Компанията ежедневно се консултира с международните и местните здравни власти, и следва безусловно техните съвети и препоръки!
 
С уважение,
MSC CruisesОригинален текст:

MSC CRUISES TAKES ADDITIONAL PRECAUTIONARY PUBLIC HEALTH MEASURES ON ALL SHIPS GLOBALLY

Geneva, Switzerland, 30 January, 2020 – In light of the coronavirus outbreak in China, MSC Cruises is immediately taking further precautionary measures for the health and well-being of its guests and crew on all of its global fleet.
 
MSC Cruises has undertaken a series of actions since 24 January, and due to the latest coronavirus developments, today implemented additional public health measures across its fleet. While there are no cases of coronavirus on board any of MSC Cruises’ ships these measures are additional steps to secure the health and well-being of all guests and crew.
•    Guests from all nationalities are required to fill out a pre-embarkation questionnaire to ensure no-one boards their ship who has travelled from mainland China or visited mainland China in the past 30 days. Anyone who has travelled from mainland China or visited mainland China in the past 30 days will be denied access to the ship;
•    Mandatory non-touch thermal scans conducted for all guests and crew prior to embarkation for every cruise operated by the company anywhere in the world, and persons with signs or symptoms of illness such as fever (≥38 C°/100.4 F°) or feverishness, chills, cough or difficulty breathing will be denied embarkation;
•    Elevated deep-sanitation on every ship in the line’s entire fleet;
•    Guests who may have fever symptoms will be isolated in their cabin and the same measure applies for their close contacts, including guests staying in the same cabin and family members, as well as any crew member who may have served these guests.

These measures follow previous actions that were taken last week. Guests and crew who travelled last week from mainland China were already screened for symptoms upon embarkation, and were requested to report any symptoms of illness to the onboard medical centre.

Since the outbreak of the coronavirus in China, MSC Cruises has been closely monitoring the public health and safety situation in each of the regions its ships sail. The company has been consulting with international and local health authorities to follow their advice and recommendations.

Kind regards
MSC Cruises

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSTA CRUISES ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАСИЛВА МЕРКИТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА БОРДА НА КОРАБИТЕ СИ