Свържете се с нас

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля запознайте се с нашите Общите условия за ползване на сайта http://aviata.cruises/  преди да започнете да използвате нашите услуги!
 
Общите условия се прилагат във взаимоотношенията между Вас и АВИАТА и по отношение на всички услуги, които предлагаме, включително, когато закупувате съответната услуга по телефона.

Ваше право е да не се съгласите с Общите условия. В такъв случай, моля да преустановите използването на сайта незабавно.

Ако имате въпроси относно Общите условия, можете да се свържете с нас на следния електронен адрес: info@aviata.bg . С продължаване използването на сайта, считаме, че Вие сте изразили своето съгласие с Общите условия и сте обвързани от правата и задълженията, регламентирани в тях.

АВИАТА запазва правото си по всяко време да променя, изтрива и редактира едностранно Общите условия за ползване на сайта, без да информира изрично потребителите за това.

Общите условия се отнасят само и единствено за настоящия уеб-сайт. Уеб-сайтът може да съдържа хипервръзки към сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове не се контролират от АВИАТА и са предоставени единствено за удобство и улеснение на Потребителя. Наличието им не представлява одобряване на съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. Ако използвате тези препратки, Вие ще напуснете този уеб-сайт. АВИАТА не носи отговорност, нито гарантира или обвързва с тяхното съдържание, актуалност, достоверност и полезност на информацията или защита на сигурността. Употребата на такива сайтове, препратки за които има в настоящия уеб-сайт, е изцяло на Ваш собствен риск и отговорност.

В случай, че предоставената от нас информация е различна от тази, предоставена от официалния сайт на круизната компания, за актуална ще се счита информацията, предоставена на официалната страница на круизната компания. Като добър търговец, администратор на сайта АВИАТА има интерес и грижата да осигури публикуване на актуална и вярна информация. Ако установите, че публикуваната информация е невярна или имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас незабавно!

ОБЩИ УСЛОВИЯ - ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

АВИАТА – „АВИАТА ТРАВЕЛ” ЕООД е обслужващият туроператор, притежаващ Удостоверение № РК – 01 – 6667/15.12.2010 г. за Туроператор и Удостоверение № РК – 01 – 7648/5.12.2016 г. за туристически агент . Съгласно изискванията по чл. 97 от ЗТ, туроператорът има сключена застраховка 'Отговорност на туроператора' със ЗАД „Евроинс“. Застрахователна полица Евроинс, полица № 03700100004801 / 29.11.2023 г.
Сайт/сайтът или уеб-сайт/ът–се използва само за http://aviata.cruises/
Потребител е всяко физическо лице, което използва сайта http://aviata.cruises/ , прави резервации, поръчки, запитвания чрез него.
Трето лице е всяко физическо или юридическо лице, различни от АВИАТА и от Потребителя.
Настоящите Общи условия уреждат резервирането на круизи през сайта http://aviata.cruises/, както и други туристически услуги предлагани от АВИАТА, свързани с предлаганите круизи.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
1. Този сайт и информацията в него са за лична и нетърговска употреба. Цялото съдържание на сайта, начинът на подредба и структурирането на информацията са изключителна собственост на АВИАТА и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Никой няма право да използва сайта и/или части от него, визуализации, подредба с търговски цели, без изричното писмено съгласие на АВИАТА.
2. Всякакви изменения, промени под каквато и да било форма и вид, възпроизвеждане, адаптиране, преотдаване, лицензиране на каквато и да е част от съдържанието на този уеб сайт публикуване, размножаване, продажба на информация и/или материали, визуализации, медия под каквато и да е форма са забранени и представляват нарушение на Закона.
3. Употребата на материали от настоящият уеб-сайт от Потребителя или всяко трето лице с търговска цел са забранени и ще бъдат преследвани с всички позволени законови средства.
4. Никой няма право да използва зловредни или манипулативни устройства и/или софтуер, нито да се намесва в правилното функциониране на този сайт по какъвто и да било начин. Използването на сайта по непозволен начин е в нарушение на международни и български правни норми за защита на интелектуалната собственост. Потребителят няма право да променя, скрива или заличава обозначенията за авторско право. Забранено е изпращането или прехвърлянето на незаконни, заплашителни, клеветнически, неприлични, порнографски материали или материали, насърчаващи криминални действия, или такива, съдържащи вируси или друг вид вреда.
5. Потребителят носи пълната законова и финансова отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на интелектуална или друга собственост, и за всички вреди, претърпени от АВИАТА в резултат на неправомерното използването на сайтa www.aviata.bg и http://aviata.cruises/.

КАКВИ СА НАШИТЕ УСЛУГИ И КАК ДА ГИ ПОЛУЧИТЕ
6. АВИАТА предоставя информация за круизи с подбрани круизни компании до атрактивни дестинации! Предоставяме Ви възможност да харесате и изберете най-подходящото за Вас и за Вашите близки пътуване и да спечелите незабравими спомени!
7. Поставените на сайта ни предложения за круизи са на цени, валидни до момента на тяхната актуализация. АВИАТА актуализира промяната в цените, дадена от круизната компания своевременно.
8. Посочените цени са стартови, на човек. Круизната компания има правото да посочи други цени до датата на потвърждение на резервацията, а АВИАТА се съобразява с тях.
9. Уведомяваме, че качените на сайта цени са ориентировъчни, а не крайни. Крайната цена на пътуването ще получите под формата на оферта след като се свържете с нас посредством системата на сайта ни.
10. Едва след заплащането на посочената в офертата сума, резервацията Ви ще бъде потвърдена! Съобразете момента на плащането да е максимално близък до получаване на офертата, тъй като е възможна промяна на условията от страна на круизната компания, върху което АВИАТА няма контрол.
11. Информация за това как да направите своята резервация и условията и начините на заплащане на услугите ще намерите в раздел „КАК ДА ЗАКУПИТЕ КРУИЗЕН ПАКЕТ“

КАК ДА ЗАКУПИТЕ КРУИЗЕН ПАКЕТ
НАЧИН НА РЕЗЕРВИРАНЕ
12. След като харесате Вашето пътешествие за избрана дестинация, избран кораб/превозвач и избрани условия (каюта, др.) резервирайте с посочения бутон. Ще Ви информираме дали за този круиз има свободни места на посочения от Вас при създаването на резервацията e-mail адрес и ще Ви изпратим индивидуална оферта, която съдържа и крайната цена на пътуването.
13. Резервацията се счита за завършена едва след заплащане на определен процент от цената на пътуването.
14. Едва след заплащането на посочената в офертата сума, резервацията Ви ще бъде потвърдена! Съобразете момента на плащането да е максимално близък до получаване на офертата, тъй като е възможна промяна на условията от страна на круизната компания, върху което АВИАТА няма контрол
15. Заплащането на остатъка от цената на пътуването се извършва според актуалните срокове и условия на избраната круизна компания.
16. В случай на промяна в условията на съответния круиз, настъпила между предоставената от нас оферта с крайна цена и извършеното от Потребителя плащане, ние от АВИАТА ще се свържем с Вас, за да потвърдите дали желаете да направите доплащане в случай на увеличение на цената, или отказвате резервацията и предпочитате заплатената от Вас сума да Ви бъде върната.
17. В случай на намаляване на цената, надплатената сума ще Ви бъде върната.
18. АВИАТА има право да отмени планирано пътешествие ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В този случай АВИАТА не носи отговорност за неизпълнението на услугата и има задължение да върне заплатената от Потребителя сума.
19. При заплащане на пътуването, АВИАТА издава на потребителя електронен билет, който е необходимо да носите с Вас при качване на борда на кораба, заедно с валиден документ за самоличност – задграничен паспорт и виза, ако е приложимо.
20. Всички цени са стартови на човек, настанен в избран вид двойна каюта. Посочените цени са в евро и се калкулират в лева, при фиксиран курс ( 1 EUR - 2 BGN).
21. Потребителят следва да посочи начина, по който ще извърши плащането: с банков превод, в брой в офис на АВИАТА.
22. Разплащането чрез банков превод се извършва по следната банкова сметка, разкрита в Банка ДСК АД: IBAN: BG42STSA93000019003574 BIC: STSABGSF
Основание за плащане: „Проформа фактура №…”
При избор на плащане с Банков превод се въвеждат име и адрес на платеца, е-мейл адрес на който да се получи потвърждението за резервация и телефон за връзка.
23. За валидно плащане се счита това, което е постъпило в банковата сметка на АВИАТА най-късно до указания от нас срок.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
24. След потвърждаване на резервацията, Потребителят ще бъде уведомен незабавно, ако се наложи промяна на важен детайл от договора, например цената. В този случай той има право да се откаже от пътуването без неустойки. Другият вариант е клиентът да заяви желанието си промяната да бъде официално вписана в договора. Потребителят трябва да съобщи за решението си не по-късно от 3 дни от датата на получаване на известието за промяната.
25. АВИАТА е задължена и представя точна и пълна информация за пътуването, цената и условията на неговото извършване. Съгласно изискванията на Закона за туризма, информацията, която Ви предоставяме е ясна, точна и четливо изписана и не трябва да въвежда в заблуждение потребителя.
26. В изпълнение на своите законови задължения, АВИАТА предоставя преди сключването на договора на потребителя обща информация за паспортните и визовите изисквания, включително приблизителни срокове за получаване на визи, и информация относно здравните изисквания на избраната за пътуване държава. Следете информацията за пътуванията на http://aviata.cruises.
27. Потребителят носи пълната финансова отговорност за резервирането и закупуването на предлаганите на уеб-сайта услуги.
28. Потребителят няма право да прави резервация/и под измислено или чуждо име и/или да извършва плащания за туристически услуги с подправена или чужда банкова карта без съгласие на собственика на банковата карта, както и да представя неистински или с невярно съдържание платежни нареждания за извършен банков превод. За установени такива действия или подозрения за извършване на действия забранени от действащото законодателство, АВИАТА незабавно ще сезира компетентните органи.
29. Ако установите, че Вашите документи за самоличност и/или банкова карта са били противозаконно отнети и/или използвани от трето лице, без Ваше съгласие, за закупуване на туристическа услуга от АВИАТА, моля, уведомете ни незабавно! АВИАТА не носи отговорност за злоупотреби и за претърпени вреди в резултат на неоторизираното използване на чужди документи за самоличност и/или банкови карти!
30. В случаите, в които действа като туроператор, съгласно чл.90, ал.1 ЗТ, АВИАТА носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет.
30.1. В случаите, в които действа като туроператор, АВИАТА оказва без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ.
30.2 АВИАТА носи отговорност за всички грешки, допуснати в резултат на технически дефекти в системата за резервации, за които АВИАТА е отговорна, както и когато е приела да уреди резервацията на туристически услуги, които са част от свързани туристически услуги – за грешките, допуснати в процеса на резервиране.
30.3. АВИАТА не носи отговорност за грешки при резервацията, които се дължат на пътуващия или са причинени от непредотвратими и извънредни обстоятелства.
31. Потребителят носи отговорност за посочените от него данни при попълване на резервацията, включително избор на начална и крайна дата на пътуването, дестинации, круизна компания, данни за пътниците и платеца, съгласието си с условията и тарифата на превозвача.
32. АВИАТА не носи отговорност в случай, че на Потребителя му е отказано пътуване поради липса на валиден паспорт, лична карта, виза или каквито и да било други документи, изисквани от круизната компания.
33. АВИАТА не носи отговорност за опасни условия на международни дестинации включително, но не само за опасности от атмосферни условия, небезопасни условия/пътувания, банкрут на доставчиците на съответни услуги (круизна компания, самолетна компания, хотел, и т.н.), неосигурени условия за инвалиди, в който и да е момент по време на пътуването.
35. Когато отговорността на контрагентите на АВИАТА за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на АВИАТА е в рамките на тези ограничения.
36. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на АВИАТА на възложените туристически услуги, АВИАТА има задължението да компенсира Потребителя за надлежно доказаните вреди.
37. АВИАТА не носи отговорност в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от АВИАТА и се дължат на забавяне на кораба по технически или метеорологични причини; анулиране на брегова екскурзия вследствие на променен маршрут на кораба или невъзможност за акостиране в даден порт; анулиране или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя; загуба или повреда на багажа по време на пътуването; отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя; недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителя да излязат извън България или да влязат в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения; при форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, планирани за посещение, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след заплащане на резервацията.
38. АВИАТА носи отговорност за предаване на Потребителите на информацията и документите, предоставени от контрагентите си.
39. Ако започнато пътуване с кораб трябва да бъде анулирано поради форсмажорни обстоятелства, Потребителите заплащат само действително ползваните услуги на борда. Сумата за неизползваните услуги на борда се възстановява от круизната компания.
40. Точното местоположение на избрания тип каюта на борда на кораба се определя при настаняване от самата круизна компания. АВИАТА отговаря само за типа каюта, посочен своевременно от Потребителя преди заплащане и потвърждаване на резервацията.
41. Отказът от пътуване се извършва с изпратено изрично уведомление до АВИАТА на посочения електронен адрес www.aviata.bg. Уведомление за анулиране, получено през празнични или почивни дни или такова, получено след 16:30 ч. през работни дни се счита за подадено на следващия работен ден.
42. В случай, че Потребителят сам се откаже от пътуването, АВИАТА удържа неустойки според актуалните условия на подписаният договор и актуалните условия на съответната круизна компания, или доставчик на туристически услуги, чиито агент АВИАТА е.

КАК СЕ УРЕЖДАТ РЕКЛАМАЦИИТЕ
43. Всички спорове по изпълнение на ангажиментите се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
44. Потребителят уведомява в най-кратък срок доставчика на услугите и АВИАТА за всяко неточно изпълнение на договора, установено от него по време на пътуването и престоя. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително чрез факс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.
45. Доставчикът на услугите и АВИАТА или съответният местен представител, ако има такъв, са длъжни в най-кратък срок от подаване на рекламацията да предприемат необходимите мерки за удовлетворяване на потребителя.
46. В случай, че претенциите на Потребителите, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви рекламация към АВИАТА в писмен вид не по-късно от 14 дни от възникване на основанието за рекламацията.
47. За удовлетворяване на рекламация е необходимо нейното надлежно установяване посредством протокол за рекламация, подписан от потребителя и от надлежен представител на круизната компания, в който по ясен и точен начин да е посочено основанието на рекламацията и причината, поради която тя не може да бъде удовлетворена на място. Описаната процедура е необходимо условие за предявяване на претенции към АВИАТА.
АВИАТА информира Потребителя не по-късно от 30 дни от депозирането на рекламацията и протокола за рекламацията за своя отговор по нея.
48. В случай, че Потребител сам прекрати пътуването през времетраенето му, той няма право на възстановяване на разходите за неизползвани услуги, а АВИАТА не носи отговорност за уреждане на неговото завръщане.
49. АВИАТА отговаря за вредите, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора в размер на стойността на неизпълнената или неточно изпълнена услуга, но не повече от цената на пътуването.
50. При предоставянето на круизи АВИАТА действа в качеството си на посредник за Потребителя - турагент, като урежда неговото пътуване и/или други услуги и не поема никаква отговорност за нараняване, повреда, контузия, смърт, загуба, инцидент или закъснение, предизвикани по невнимание или с умисъл от трето лице, доставчик на услуги като хотели, авиокомпании, компании за даване коли под наем и/или др.
51. АВИАТА не носи отговорност в случай на закъснение или вреда причинена от болест, кражба, трудови спорове, повреда на машина, карантина, правителствени ограничения, атмосферни условия, или друго действие, което не зависи от АВИАТА.
52. Отговорността на АВИАТА може да се ангажира само за вреди възникнали от действията на АВИАТА в периода от момента на приключване на резервацията до доставянето на билета и не може да надвишава стойността на платената от Потребителят услуга.
53. В случай на специални изисквания от страна на Потребителя, касаещи позиция на стаята, специални ястия или помощ ще бъдат предадени и съответната страна ще бъде уведомена, но АВИАТА не може да гарантира тяхното спазване.
54. Потребителят е длъжен да обезщети в размер на причинените щети и пропуснати ползи АВИАТА, нейните служители, управители, агенти, партньори за всички вреди, възникнали като последица от нарушаването на настоящите Общи условия.
55. В случай, че АВИАТА установи че Потребителят е изпратил платежно нареждане с невярно, неистинско или подправено съдържание и цялата дължима сума не е преведена по сметката на АВИАТА, Потребителят дължи на АВИАТА неустойка в трикратен размер на дължимата сума, като АВИАТА има право да анулира резервацията. Потребителят може да използва резервацията и АВИАТА няма да се възползва от правото си да я анулира, в случай, че Потребителят заплати неустойката незабавно. Освен всичко друго, АВИАТА има право и задължение при установено правонарушение да сигнализира компетентните органи.
56. Потребителят има право да откаже да получава информация за промоции, цени и услуги от АВИАТА като изпрати е-мейл на: info@aviata.bg . unsubscribe ….
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
57. Правото на Потребителя да използва сайта може да бъде ограничено от АВИАТА без предварително уведомяване. Потребителят има право да прекрати ползването на сайта по всяко време без задължение да уведоми АВИАТА по какъвто и да било начин.
58. Всички неуредени от настоящите Общи условия отношения се регулират от законодателството на Република България.
59. В случай, че някоя от разпоредбите от настоящите Общи условия бъде обявена за недействителна по съдебен ред или в резултат на влязъл в сила нормативен акт, останалите разпоредби запазват действието си.
60. Кореспонденцията между страните се извършва основно по електронен път, като Потребителят се съгласява, че съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис дава изричното си съгласие за това. Кореспонденцията е редовно изпратена и получена с достигането на електронното писмо по посочения от страната електронен адрес. Липсата на прочитане на изпратените електронни съобщения не обвързва АВИАТА и е изцяло отговорност на Потребителя. Не получаването на кореспонденция поради погрешно посочен от Потребителя електронен адрес, закрита електронна поща или друга причина, извън контрола на АВИАТА не обвързва АВИАТА и изпратената кореспонденция ще се счита за редовно получена освен при изрично уведомление за това от страна на Потребителя, направено своевременно.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
БИСКВИТКИ

I. Въведение
1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка и защита на лични данни в АВИАТА.
1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
1.3 В настоящите правила е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.
1.4 Настоящите правила могат да бъде променяни и актуализирани във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции
"АВИАТА ТРАВЕЛ" ЕООД, ЕИК 201300814 е регистрирано дружество съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр.София 1618, кв.Овча купел, ул. “Боряна” № 32, вх.Б, ет.5, ап.22, с Лиценз за туроператорска дейност РК-01-6667/15.12.2010 г., Застрахователна полица № 03700100004801/29.11.2023 г., наричано по-долу за краткост АВИАТА.
 
„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
„Трето лице“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.
„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

III. Лични данни, които се обработват
1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, включително извършването на резервации и закупуването на самолетен билет чрез сайта, Вие ни предоставяте лични данни – свои и на своите спътници, а именно: собствено и фамилно име, пол, адрес на електронна поща и телефон за връзка.
1.2 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:
Име и фамилия, e-mail, телефон за връзка
Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст
1.4 Когато правите резервация, ние събираме:
Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане; брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст и/или дата на раждане.
1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:
Адрес на електронна поща, име и фамилия.
1.6 Когато подписвате договор за туристически пакет или туристически услуги, ние събираме:
Имена, ЕГН, пол, адрес; данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст/ дата на раждане.
Данни за контакт - телефон, e-mail
Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
Специални изисквания за хранене, ако има такива.  
Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване, в случай че са необходими за изпълнение на услугите.
Данни за рекламации, жалби, оплаквания

IV. Принципи при обработването на лични данни
4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.
4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват
4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.
4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.
4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни
АВИАТА обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие на субекта за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.
АВИАТА обработва лични данни за следните конкретни цели:
5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лицe
Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от АВИАТА. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на АВИАТА необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
- сключване на договор за туристически пакет или туристичекси услуги, круиз, резервация на хотел, резервация на самолетен билет, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
- резервация и издаване на самолетни билети;
- издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
- сключване на договор за организация на мероприятия, срещи и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на АВИАТА, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на АВИАТА, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на АВИАТА (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на АВИАТА. Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и АВИАТА от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги; Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка. Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете на АВИАТА. Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете на АВИАТА. Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на АВИАТА. Управление на дейности, свързани с борба с измамите. АВИАТА обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.
5.2 В изпълнение на законови задължения АВИАТА обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.
Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:
 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 
5.3. АВИАТА има право да използва събраната информация за следните цели:
• Да комуникира с Вас относно Вашата резервация, или да ви изпраща информация относно сайта която може да ви бъде полезна
• Да подобрява качеството на услугите, да изгражда по-полезни връзки, да анализира тенденции за потребителите и измерва демографията и специфични интереси на потребителите свързани със сайта.
• Да осигурява на потребителите бързо и ефективно обслужване.
• Да поддържа операциите вътре в сайта, да решава проблеми, да разрешава спорове и да прилага общите условия на сайта

VI. Обхват на обработваните лични данни
Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан с и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност АВИАТА типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни
АВИАТА предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:
 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от АВИАТА, попадащи в някоя от следните категории: авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; хотели, резервационни системи за хотели; круизни компании, резервационни системи за круизи; туроператори; застрахователни и асистанс компании; компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на АВИАТА или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността;
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 • лица, които по възлагане на АВИАТА поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на АВИАТА в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора и /или адвокат за представляване по проверки и спорове.
Подизпълнителите на АВИАТА предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.
В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.
Във връзка със специфичния характер на предлаганите от АВИАТА услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.
Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.
Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само ако са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от Регламент 2016/679 и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение
Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:
8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
- за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 5 години от датата на приключване на услугата;
- за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
- за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 5 години от датата на приключване на услугата;
- за счетоводни цели - 10 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.
8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
АВИАТА изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност.
Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
В случаи на липса на законен срок АВИАТА съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни
9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от АВИАТА информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и информация за:
 • съответните категории лични данни, които се обработват;
 •  целите на обработването;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 • съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
 • правото на жалба до надзорен орган;
 • когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.
 
9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които АВИАТА обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране на неточните лични данни без ненужно забавяне от страна на АВИАТА. Когато обработваните лични данни са непълни, субектът има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.
9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието АВИАТА преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е АВИАТА да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от АВИАТА).
9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на АВИАТА, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако АВИАТА не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай АВИАТА незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.
9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поиска от АВИАТА изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а АВИАТА е длъжно да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- съгласието за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
- субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и АВИАТА няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
 
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно АВИАТА няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
- за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на АВИАТА;
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от АВИАТА да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
- когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на АВИАТА да провери точността на личните данни;
- когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
- когато АВИАТА не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на АВИАТА имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи АВИАТА може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.
9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на АВИАТА, когато:
- АВИАТА обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и АВИАТА; и
- обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от АВИАТА към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.
9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че АВИАТА обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение. В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност
АВИАТА предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
 • Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
 • Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
 • Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
 • Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
 • Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.
XI. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES)
АВИАТА използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.
АВИАТА събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.
АВИАТА може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.
Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
 
XII. Данни за контакт
11.1 Информация относно Администратора на лични данни
1. Наименование: "АВИАТА ТРАВЕЛ" ЕООД
2. ЕИК: 201300814
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1618, район Овча купел, ул.“Боряна“ № 32, вх. Б, ет. 5, ап. 22
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. „Бачо Киро „ № 25 А, партер, ет. 1, офис;
5. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Бачо Киро „ № 25 А, партер, ет. 1, офис;
6. E-mail: e-mail: info@aviata.bg,
7. Уеб сайт: www.aviata.cruises и www.aviata.bg
8. Телефон.: тел: 02/421 95 99, мобилен номер: 0888 803 619.
9. Лиценз за туроператорска дейност РК-01-6667/15.12.2010г.
10. Застрахователна полица Евроинс,полица № 03700100004801/29.11.2023 г.
 
11.2 Информация относно компетентния надзорен орган
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 519
5. Email: kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
11.3. Подаване на исканe
"АВИАТА" ЕООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към АВИАТА до пощенския адрес. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец. Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако АВИАТА не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да може да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща АВИАТА предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен.