Свържете се с нас

Costa neoClassica

  • / Costa Cruises

Costa neoClassica

техническа спецификация

  • Брой пътници: 1680
  • Тонаж: 52926 тона
  • Брой екипаж: 620
  • Ширина: 31 метра
  • Дължина: 220 метра
  • Година на пускане на вода: 1991 година
  • Скорост: 19 възела
  • Флаг:
  • Електрическо напрежение: V

Costa neoClassica

На борда на Costa neoClassica ще откриете радостта от класическия круиз! Насладете се на удобните мебели, които Ви посрещат с елегантен дизайн и усещане за гостоприемство. Висококачествените материали и цветове в обзавеждането на кораба са специално подбрани за да отразяват светлината и да създават добро настроение, уют и релаксираща обстановка. 

РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ

Два ресторанта
7 бара
Традиционни регионални гурме менюта

ЗАБАВЛЕНИЯ НА БОРДА

Театър Colosseo
Дискотека
Фото галерия
Казино
Бална зала
Търговски център
Детски клуб Squok

Два плувни басейна
4 джакузита
Пътека за джогинг на открито
1300 кв.м. спа център с фитнес, зали за процедури, сауна и парна баня

Вътрешна каюта

Вътрешна каюта

Каюта с прозорец

Каюта с прозорец

Апартамент

Апартамент

Палуба 4 Venezia

Палуба 5 Pisa

Палуба 6 Amalfi

Палуба 7 Genova

Палуба 8 Romq

Палуба 9 Firenze

Палуба 10 Portofino

Палуба 11 Capri

Палуба 12 Ravello

Палуба 14 Cortina

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.    Приложими правила и норми

1.1    При направена и заплатена резервация за круизно пътуване, влизат в сила долупосочените общи условия, като в допълнение към тях може да има всякакви други условия, които се съдържат в брошури, флайери и каталози, отпечатани от Организатора Costa Crocere, както и друга документация предоставена на пътниците от туристическата агенция.
1.2    Всякa една точка от общите условия трябва да се разглежда независимо и отделно от останалите. Пълната или частична невалидност на отделна клауза или алинея не може да обезсили която и да е от останалите клаузи или алинеи съставляващи общите условия на договора.


2.    Сключване на договора

2.1    Резервационната форма трябва да бъде попълнена и подписана от пътника. Същата представлява договор за поръчка на туристическа услуга между пътника и туристическа агенция.
2.2    Приемането на резервации е в зависимост от наличността и е завършена само след потвърждение от Организатора Costa Crocere и/или от туристическата агенция, приела резервацията. Резервациите са предмет на плащане от страна на пътника на депозит, посочен в член 3.1. Неплащането на депозита ще доведе до анулиране на резервация.
2.3    Промоционалните оферти, или тези, включващи специални условия по изключения от тези, посочени в каталозите,  са в зависимост от наличността и сроковете, в съответствие с условията, определени от круизната компания по негово усмотрение.
2.4    Туристически агенции, притежаващи необходимия лиценз ще извършват дейност като агент н и по силата на член 87 от Кодекса на туризма, могат да издават копие от бланката за резервация, ако те вече притежават потвърждение от круизната компания, посочен в предходната алинея.
2.5    В случай на единична резервация, извършена за няколко лица, посочени в самата резервация, лицето, извършило тази резервация гарантира, че притежава необходимите права да действа от името на споменатите лица, а така също и че всички договорени задължения ще се спазват и от останалите лица, посочени в резервацията.
 
2.6    Резервации от непълнолетни няма да бъдат приемани. Без да се засягат разпоредбите на член 2.5 резервации за пътниците, които са непълнолетни трябва да бъдат направени от страна на родителите, настойниците или други възрастни, които разполагат с необходимите правомощия, за да направят това и ще се приемат само ако непълнолетното лице се придружава от най- малко един родител или друг възрастен, който ще поеме цялата отговорност в това отношение.
2.7    Тъй като корабите не са оборудвани за оказване на помощ при бременност или раждане, няма да се приемат резервации от пътнички, които на предвидената дата за заминаване биха влезли в 25-тата седмица от бременността.
2.8    На деца не е разрешено да плават преди навършването на 6-месечна възраст на първия ден от круиза. За круизи по-дълги от 15 дни, които са свързани със следните дестинации минималната възраст е 12 месеца: Африка, Далечния Изток, Индийския океан и част или пълни Околосветски пътувания.
2.9    Плавателните съдове са с ограничен брой кабини за пътници с увреждания, както и някои места и съоръжения на борда не са достъпни за хората с увреждания и / или не са в състояние да поберат пътниците с увреждания. Следователно резервации от пътниците с увреждания ще се приемат в рамките на тази наличност и ако е необходимо, могат да изискват такива пътници да се придружават от лица, които могат да им предлагат помощта, от която те се нуждаят по европейския регламент номер 1177/2010.
2.10    При сключване на договора, всеки пътник е длъжен да информира туристическата агенция за всякакви възможни болести, физически или душевни състояния, за които може да изискват специална грижа или помощ. Не би могла да се приеме резервация за пътници, чието физическо или душевно състояние е такова, че прави участието им на круиза невъзможно или опасно за самите тях или за другите или пък изисква грижи или помощ, които е невъзможно да се осигурят на борда на кораба.
2.11    Подробностите, свързани с круиза, които не се съдържат в документите със сила на договор, брошурите, уебсайта на организатора или други средства за комуникация, ще бъдат своевременно дадени
 
на пътника от туристическата агенция преди началото на пътуването.
2.12    Круизната компания си запазва правото да променя тези общи условия по отношение на специални категории договори (като например при групи или инсентив пътувания), за които ще са валидни условия, конкретно определяни за всеки отделен случай.

3.    Плащане

3.1    При сключване на договора следва да се внесе депозит в размер на 25% от стойността на пътуването, като остатъкът се заплаща до 45 дни преди заминаването. При сключване на договорa след гореспоменатия срок цената се внася еднократно в пълен размер.
3.2    Незаплащането на гореспоменатия остатък в установените срокове представлява нарушение, което е в състава на клаузата за експресно разтрогване на договора, обуславяща неговото разваляне по право, като остава в сила обезщетяването на всякакви други вреди, претърпени от туристическата агенция.
3.3    Круизния билет, който представлява легитимния документ за допускане на борда на кораба, се предава на пътника след като заплати остатъка от цената в пълен размер и е предоставил следната информация: дата и място на раждане; номер, дата и място на идаване на паспорт; име и телефон за спешна връзка на близък/роднина на пътуващите.


4.    Цени
4.1    Цените включват всичко посочено в каталога / интернет страницата и в договорната форма, подписана от пътника.
4.2    Цените на горивото за круизните пътувания са определени февруари 2011 г., като се отчитат разходи за гориво от 394 евро (за тон средно Platts Genoa IFO 380, ползвайки курс от 1,00 USD = 0,7478).
Ако има увеличение на разходите за гориво  в цената на корабно гориво, което е по-ниско от 10% няма да има увеличение на цената на круиза. За увеличаване на разходите за гориво на 10%, цената на круиза (с изключение на полети, трансфери, такси и всякакви други добавка) ще се увеличи с 3%. В случай на увеличаване на разходите за гориво с повече от 10%, цената на круиза ще се увеличи пропорционално, като се започне от 3% база.
 
4.3    Максималната цена, посочена в каталога/ интернет страницата в частта „стандартна ценова листа” може да бъде изменена до 20 дни преди определената за заминаване дата вследствие настъпило увеличение (i) цената на въздушния транспорт, (ii) цената на горивото за задвижване на кораба, (iii) на мита и данъци върху включени в туристическия пакет услуги, или пък на пристанищни и/или летищни такси. Изменението на цената на пакета в случай (i) ще бъде равно на пълния размер на увеличението в цената на транспорта, която Организаторът дължи на въздушния превозвач, в случай (ii) – на 0.33% от цената на круиза за всеки долар увеличение в цената на нефта за барел (Nymex) и в случай (iii) – на целия размер на увеличението на митата и таксите.
4.4    Цените следва да се разбират като цени
на човек. Ако обаче се окаже, че даден пътник заема сам каютата вследствие отказ или отмяна на резервацията от страна на другите заявители, то същият трябва да доплати за единична каюта.

5.    Изменения в пътуването

5.1    Ако круизната компания е принуден да направи каквито и да било значителни промени относно съществена страна на договора, включително промени в цената преди датата на заминаване, Costa Cruises трябва да уведоми за това съответния пътник чрез туристическата агенция възможно най- скоро. В тези случаи значително изменение представлява промяната в цената повече от 10 % за цялата сума или промяна която се отразява на факторите, които могат да бъдат счетени за определящи за екскурзията като цяло. Като пример, изменения от следния  тип не се смятат за съществени:
(1)    промяна на превозвача, разписание на полета и маршрута на пътуване, при условие, че датата на заминаване и пристигане остава непроменени и достъпът до и напускането на транспортното средство са разрешени на датите и в часовете посочени в разписанието за пътуване.
(2)    Замяната на кораба основаваща се на условията посочени в чл.5.4,
(3)    промени на маршрута на пътуването въз основана на основанията посочени в чл.5.5.
(4)    настаняването в различна каюта въз основа на условията посочени в чл.12.
(5)    промени в типа на настаняване в хотел при условия, че хотела е от същия клас.
(6)    промени в разписанието на събития и други форми на забавление на борда на корабa.

5.2    Пасажер, който получи известие за промяна в съществен аспект или за изменение в цената по-голяма от 10% има право да се оттегли от договора без да се налагат никакви неустойки, или да приеме промяната, която в резултат на приемането става част от договора, заедно с прецизно посочване на съответните изменения и  техния ефект върху цената. Пътникът уведомява Круизната компания / туристическата агенция за своето решение - по възможност в рамките на два работни дни от датата, на която той или тя са научили за изменението. Ако такова писмено уведомление не е изпратено се смята, че изменението е прието.

5.3. Ако круизната компания не е в състояние
да предостави съществена част от услугите посочени в договора, поради причини не дължащи се на действия или постъпки на пътника, тя се задължава да предостави алтернативни услуги, които съответстват на техническите изисквания и изискванията за и  уважителни  причини,  круизната  компания    Анулационни условия при тарифа BASIC:
трябва да осигури транспорт еквивалентен на транспорта до точката на заминаване,  или до което и да било направление, за което би се постигнало     съгласие,     без допълнително заплащане,    само    при    условие, че   такова    съществено по-евтини от първоначално уговорените,    на    пътника    се    дължи компенсация за разликата в цената. Ако не е възможна замяна на услугите или ако те са отказани от пътника по приемливи, доказани    и  уважителни  причини,  круизната  компания    Анулационни условия при тарифа BASIC:трябва да осигури транспорт еквивалентен на транспорта до точката на заминаване,  или до което и да било направление, за което би се постигнало     съгласие, без допълнително заплащане,    само    при    условие, че   такова разрешаване на проблема е неизбежно при създадените обстоятелства. Круизната компания компенсира пътника за неизползваните услуги, след приспадане на разходите направени от последната във всяко отношение.
5.4    На круизната компания се признава правото да замени плануваното превозно средство с друго с подобни характеристики, ако това се налага поради технически или експлоатационни причини, или с оглед безопасността на кораба.
 
5.5    Круизната компания и Капитанът на кораба имат на това основание право да променят графика на пътуването при наличие на непредвидени и непреодолими обстоятелства или поради причини, засягащи сигурността на кораба.

6.    Отказ от страна на пътника
6.1    Пътник може да се откаже от договора без да дължи неустойка, само когато той или тя са информирани за съществена промяна при условията на чл. 5.1. В такъв случай, ако се налага пътникът да се откаже от договора, той или тя ще имат правото да се възползват от алтернативен пакет или възстановяване на заплатените суми до момента на отказа. Пакетът, който пътникът възнамерява да използва трябва да е на същата или по-висока стойност (но без добавки към цената) от тази на първоначалния пакет. Ако круизната компания не може да предостави пакет от равна или по-висока стойност, пътникът има право на компенсация за разликата в цената.
6.2    На клиент, който се откаже от договора поради причини различни от тези посочени в предишния абзац, ще бъдат удържани следните суми:
Анулационни условия при тарифа COMFORT / DELUXE:
Дни до отплаване:     Неустойка:
По-малко от 5дни        100%
Между 5 и 14 дни         75%
Между 15 и 29 дни       50%
Между 30 и 44 дни       25%
Повече от 45 дни          50 евро/човек

Анулационни условия при тарифа BASIC:
Дни до отплаване:        Неустойка:
По-малко от 14 дни          100%
Между 15 и 29 дни            75%
Между 30 и 44 дни            50%
Повече от 45 дни               25%

Само за круиз „Около света“
Дни до отплаване          Неустойка:
Между 0 и 11 дни:            100%
Между 12 и 19 дни             80%
Между 20 и 27 дни            60%
Между 28 и 44 дни            40%
Между 45 и 89 дни            25%
Повече от 90 дни               15%

Пътник, който се откаже в срок от един ден преди датата на заминаване, не успее да се качи на време за заминаване на кораба или се откаже от пътуване след като то е започнало поради каквато и да е причина, няма да има право на възстановяване на каквато и да е сума.
 
6.3    В случай на отмяна покрита от застрахователна полица, круизната компания трябва да бъде уведомен за това в същото време, когато е издадено известието на застрахователя. Разликите между сумата на дължимото от пътниците, въз основа на условията на член 6.2 по-горе, както и сумите, изплатени от застрахователната компания, ще се заплащат от пътниците.

7.    Смяна на Пътник

7.1    Пътник, който няма обективна възможност да ползва туристическия пакет, може да се смени с друго лице при условие, че:
а) круизната компания бъде уведомен чрез туристическата агенция писмено не по-късно от 4 работни дни преди определената за заминаване дата и същевременно му бъдат подадени всички данни за заместващото го лице;
б) няма възпрепятстваща причина, свързана с паспорт, визи, медицински удостоверения, хотелски резервации, транспортни услуги или други, които да направят невъзможно ползването на пакета от страна на заместващото лице;
в) заместващото лице възстанови чрез туристическата агенция сумата на круизната компания, евентуално предвидена в каталога, която последният е изразходвал за извършване на смяната.
7.2    В този случай Пътникът ще трябва да заплати таксата за административно оформяне на смяната в размер на 30 евро на човек. Същият освен това е солидарно отговорен със заместващото лице по заплащането на остатъка от цената, както и на посочената в буква в) от предходния член
7.1. сума.
7.3    Круизният билет може да се прехвърли само при смяна на пътника по договор, в съответствие с предходните параграфи.
7.4    Ако смяната на пътник, въпреки че съответства на условията по член 7.1, не бъде приета от някой от доставчиците на услуги включени в пакета, круизната компания не поема отговорност в това отношение, а само се задължава да информира своевременно Пътника за съответния отказ.
7.5    Смяна по причини, различни от обективната невъзможност на Пътника да ползва туристическия пакет, или ако за нея круизната компания е уведомен след
 
посочения в чл. 7.1 срок, са обстоятелства, които се смятат за равносилни на отказ от страна на Пътника и нова резервация от страна на заместващото лице, като отказалия се пътник е длъжен да заплати посочените в член 6.1 суми, а заместващото лице – цената в пълен размер.

8.    Промоции

8.1    Круизната компания (по свое усмотрение) може да предложи през годината някои промоционални тарифи, които не са публикувани в каталога.
8.2    Промоционалните тарифи се наричат Value Package - гостите на Costa Cruises избират вида на    кабината
(вътрешна, с изглед към морето или с балкон), маршрута и датата на отпътуване от тези в промоция. Costa Cruises ще потвърди номера  и местоположението на  кабината. Промоцията е в зависимост от наличността и с ограничен срок на валидност, налична само при незабавно потвърждение.
За анулации и санкции моля обърнете се към условията за резервация или към туристичеката агенция предоставила Ви самите предложения.
Стойноста на пакета не се комбинира с отстъпката от 5% за гости с клубни карти или с други отстъпки/промоции. Клиентите на CostaClub ще имат право на предимства, запазени за тях, но няма да се  натрупват  точки за CostaClub.

9.    Неизпълнение

9.1    Ако преди заминаването круизната компания съобщи за отмяна на пакета договорен с договора поради някаква причина различна от тази дължаща се на действия от страна на пътника, Costa Cruises, чрез Туристическата агенция трябва да предостави на пътника правото да избере друг пакет или компенсация на база на методите предвидени в следващите параграфи.
Новият пакет, предложен от круизната компания, трябва да бъде на същата стойност на отменения пакет. Ако Costa Cruises е неспособен да предложи пакет на същата цена пътника има право на компенсация за разликата.
9.2. Ако круизната компания отмени туристическия пакет, тя трябва да плати на пасажера двойната сума, която последният е платил, и която сума е била получена от Costa, с изключение в случай на непредвидима и
 
непреодолима сила, невъзможност да се събере минималния брой пасажери, или отказ на част от пътниците да приемат заместващия пакет предложен от круизната компания. Дължимата сума за компенсиране, не може при никакви обстоятелства да бъде по-голяма от двойния размер на сумите дължими от пътника при условията на чл. 7.2 в деня на плащане.
9.3 В случай на неконтролируеми обстоятелства, невъзможност да се набавят минимален брой пътници или отказ на пасажер да приеме алтернативен пакет предложен от круизната компания, пътникът има право на компенсация само за сумите които действително е платил.

10.    Задължения на пътниците

10.1    Пътникът трябва да притежава паспорт или друг документ, в зависимост от своята националност, валиден за всички включени в маршрута държави, както и евентуални туристически и транзитни визи и медицински удостоверения, ако са необходими такива.
10.2    Пътникът трябва също да спазва поведение, с което да не нарушава сигурността, спокойствието и удоволствието от круиза на другите пътници, като съблюдава правилата на нормална предпазливост и прилежност, а така също всички указания на круизната компания, както и правилата и административните или законови разпоредби свързани с пътуването.
10.3    На Пътника не се разрешава да качва на борда на кораба стоки, живи животни, оръжия,    боеприпаси,    взривни, леснозапалими, токсични или опасни вещества без писменото съгласие на круизната компания.
10.4    Пътникът ще отговаря за всички вреди, които круизната компания би понесла поради неизпълнение на горепосочените задължения. В частност, Пътникът ще отговаря за всички щети, нанесени на кораба или на неговото обзавеждане и оборудване, за вреди, причинени на други пътници и трети страни, а също и за всички нарушения, глоби и разходи, които Costa Cruises може да бъде принуден по вина на Пътника да заплати на пристанищните, митническите, здравните или други власти на държавите, през които преминава круизът.
 
10.5    Пътникът е длъжен да предостави на круизната компания чрез туристическата агенция всички документи, сведения и  други елементи, които могат да послужат на последния да встъпи в правата на самия Пътник към трети лица, които са отговорни за евентуални нанесени му вреди. Той е отговорен към круизната компания за всеки опит да възпрепятства встъпването в неговите права.
10.6    Пътникът е длъжен да предостави на круизната компания цялата информация, необходима на последния да изпълни своите задължения по отношение на сигурността (security).
10.7    Пътниците са длъжни да участват във всички аварийни тренировки и дейности, свързани с инструкциите за пътниците, които са организирани на борда на кораба.

11.    Правомощия на капитана

11.1    Капитанът на кораба има пълното право да управлява без лоцман, да взема на буксир и да оказва помощ на други кораби при каквито и да е обстоятелства, да се отклонява от обичайния курс, да навлиза в произволни пристанища (независимо дали са включени в маршрута на кораба или не) и да прехвърля Пътника и неговия багаж на друг кораб за продължаване на пътуването.
11.2    Пътникът е подчинен на дисциплинарните правомощия на капитана на кораба по отношение на всичко, свързано със сигурността на кораба и плаването. Ако капитанът прецени, че даден Пътник не e в състояние да започне или да продължи пътуването, или пък че същият представлява заплаха за сигурността, здравето или невредимостта на кораба, екипажа или на другите пътници, или пък поведението му е такова, че пречи на другите пътници да се наслаждават на круиза, капитанът има право, в зависимост от случая:
а) да недопусне пътника на борда на кораба;
б) да свали пътника на междинно пристанище;
в) да не позволи на пътника да слезе на междинно пристанище;
г) да не разреши на пътника достъп до определени зони на кораба или участие в определени дейности на борда.
Аналогични мерки могат да бъдат предприети самостоятелно, в границите на полагащите им се правомощия по закон или по договор, от въздушните превозвачи или други доставчици на услуги, като по отношение на тях круизната компания не носи никаква отговорност.
11.3    Круизната компания и капитанът на кораба имат право да изпълняват всяко нареждане или указание, издадено от правителствата или властите на която и да е държава или от длъжностни лица, които действат или декларират, че действат от името на или със съгласието на съответните правителства или власти или всеки друг гражданин на дадена република, който на базата на действащата застраховка на кораба от военни рискове, има право да издава такива заповеди или указания. Всички действия или пропуски извършени от круизната компания или капитана в изпълнение или вследствие на такива заповеди или инструкции, няма да се считат за неизпълнение на договора. Свалянето на пътници и багаж в съгласие с такива заповеди или указания, освобождава Costa Cruises от каквато и да е отговорност за продължаване на пътуването или за репатриране на пътниците.
12.    Залог и задържане
Круизната компания има право да задържи багаж и друго имущество на пътници и да ги използва като кредитен залог за заплащане на допълнителни суми, дължими от пътник за придобитите стоки и услуги на борда.

13.    Настаняване на борда или в хотел

13.1    Круизната компания има право да определя каюта за Пътника, различна от първоначално определената в случай, че тя е от същата категория.
13.2    Ако в пакета е предвидено настаняване в хотел, при липса на официална класификация от компетентните власти, също и в страните членки на Европейския съюз, на територията на които се отнася съответната услуга, категорията се определя от Costa Cruises въз основа на собствени критерии за оценка на стандартите за качество.

14.    Отговорности на круизната компания

14.1    Круизната компания ще носи отговорност за всяка от причинените вреди на пътника от цялостното или частично неизпълнение на договорените дължими услуги, независимо
 
дали те се доставят от самата круизна компания или от трети страни доставчици на услуги. Costa Cruises ще бъде освободен от отговорност, когато вредата произтича от факти приписвани на пътника (включително и действия предприети по собствена инициатива от последния по време на изпълнението на туристическите услуги) или приписвани на която и да е трета страна, обвързана непряко с изпълнение на дейностите, предвидени в договора, като резултат от злополука, форсмажор или от други обстоятелства, които круизната компания не е могла да предвиди или предотврати, въпреки професионалното си усърдие.
14.2    Всяко освобождаване от или
ограничаване на отговорността, оправдание и изключение, на които може да се позове круизната компания по силата на настоящия договор, се отнася също така и за всички лица, които са или се считат за негови служители, пълномощници, помощен персонал, агенти, подизпълнители или всякакви други сътрудници, както и застрахователите на организаторите  на Costa Cruises.
14.3    Круизната компания не носи отговорност към пътниците в случай на неспазване на задълженията към нея от страна на пътническа агенция или други посредници, които участват в условието на договора.
14.4    Ако Costa Cruises е изплатила обезщетение на пътника, круизната компания встъпва в неговите права и действа вместо него спрямо третите лица.
15.    Обезщетение
Дължимото обезщетение от круизна компания при никакви обстоятелства няма да бъде по-голямо от обезщетенията, които се прилагат и ограниченията към тези, предвидени    в    италианските    и международни разпоредби в сила на услугата, чието неизпълнение ще доведе до щети, ако има такива.

16.    Екскурзии
16.1    Екскурзиите са предмет на общите условия със сила на договор на местния оператор, който доставя съответните услуги, и на приложимите национални закони и разпоредби.
 
16.2    Цените и маршрутите на екскурзиите, публикувани в каталога/интернет страницата, имат примерен характер и подлежат на изменения. Разписанията и маршрутите на екскурзиите могат да бъдат изменени, както под въздействие на външни обстоятелства (напр. атмосферни условия, стачки, закъснения в транспорта и т.н.), така и във връзка с оперативните нужди на доставчиците на съответните услуги.
16.3    В случай на анулиране на екскурзия по технически причини, при форсмажорни обстоятелства или при невъзможност да се достигне минималният брой участници, Costa Cruises ще възстанови на пътниците заплатената от тях сума в размера, в който е предоставен на местния оператор.
16.4    Освен ако не е посочено друго, екскурзиите се извършват със средства, които не са специално оборудвани за инвалиди.
16.5    По отношение на определени видове екскурзии могат да бъдат приложени специални условия, изисквания или нормативи в зависимост от техните характеристики (напр. използване на превозни средства, управлявани от Пътника).

17.    Корабен лекар
17.1    Корабният лекар ще помага на пътниците    като    самоназначен професионалист, а не като работник на круизната компания. Прибягването до услугите на корабния лекар е следователно доброволно и пътникът трябва да плати съответната такса.
17.2    Решенията на корабния лекар свързани с това дали е подходящо пътника да се качи и/или да продължи с круиза са задължителни и належащи.
 
18.    Грижа за ценностите
На разположение на пътниците на кораба има сейф. Круизната компания не поема каквато и да е отговорност за пари в брой, документи, ценни книжа, бижута и ценни предмети, които не са оставени за съхранение в споменатите сейфове.

19.    Задължение за помощ
Задължението на круизната компания да помага на пътниците е ограничено до прилежното изпълнение на задълженията по договора и съгласно закона.

20.    Рекламации и оплаквания
В случай на каквото и да е възможно неизпълнение в организацията или извършването на самия круиз, пътниците, които в друг случай може да са предмет на лишаването от права, трябва да предявят всички претенции писмено под формата на оплакване, отправено към Costa Cruises. Такива оплаквания трябва да бъдат направени в момента на появата на събитието или, ако не се узнае веднага, в рамките на 10 дни от датата предвидена за връщане на мястото на заминаване. Круизната компания ще разгледа своевременно и добросъвестно всички представени рекламации, като ще положи всички усилия, когато това е възможно, за бързото им и справедливо решаване на приятелска основа.

21.    Застрахователно покритие по разходи за анулация, асистънс, медицински разходи и багаж

21.1    В момента на подписване на резервацията, Пътникът може да реши да ползва и предложената му от туристическата агенция застрахователна полица, като заплати съответната цена. Ако пътникът не възнамерява да се възползва от тази полица, той или тя ще трябва да потвърдят пред Организатора, че той или тя е сключил друга полица за покриване на същите рискове при същите условия и със същата осигуровка.
21.2    Застрахователният договор се сключва между Пътника и застрахователната компания чрез туристическата агенция и следователно всички задължения и разходи по него са изключително за сметка на пътника.